วัดพุทธสามัคคี

นครไครส์ทเชิร์ช  ประเทศนิวซีแลนด์

วัดพุทธสามัคคี

นครไครส์ทเชิร์ช  ประเทศนิวซีแลนด์

วัดพุทธสามัคคี

นครไครส์ทเชิร์ช  ประเทศนิวซีแลนด์

 

 

 

วัดพุทธสามัคคี นิวซีแลนด์

359 ถนนมาร์ชแลนด์ เขตเชอร์ลี่ย์ นครไครส์ทเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์
โทร. +64 3 386 1634  โทรสาร. +64 3 386 2174

วัดอินทรวิหาร บางขุนพหรม

ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แยกบางขุนพรหม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-281-7810, 02-282-0461

วัดนาคปรก ภาษีเจริญ

99 ถนนเทอดไท 49  แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทร 01-857-7293 , 02-467-2380 โทรสาร 02-467-1948

 

พระธรรมราชานุวัตร

วัดพระเชตุพน กทม. ๑๑/๑๑/๒๕๔๓

พอรถเข้าวัดพุทธสามัคคี มีความยินดีที่เห็นความงามบริเวณวัด ญาติโยมมากหน้าหลายตา เวลาองค์กฐินพระราชทานมาถึงก็แห่แหนกันสนุกสนาน มีพุทธศาสนิกชนหลายชาติหลายภาษาสมชื่อวัดพุทธสามัคคี ขออนุโมทนาพระครูธรรมธรเศรษฐกิจ ผู้ริเริ่ม ท่านเจ้าคุณพระโสภณธรรมวงศ์ ผู้เป็นประธาน คณะสงฆ์ประจำวัดนี้มีพระมหาเผื่อน เป็นต้น ตลอดทั้งญาติโยมทุกคนที่ก่อตั้งวัดนี้ ขอให้ความสามัคคีนี้ จงเป็นกำลังสร้างความสุขความเจริญให้ทุกๆท่าน และขอให้วัดพุทธสามัคคีจงเป็นศุนย์กลางของชาวพุทธ

พระธรรมคุณาภรณ์

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี  ๒๘/๑๐/๒๕๔๔

ได้พาคณะซึ่งมาทำการทอดกฐินที่ออสเตรเลียแล้ว เลยข้ามมาสู่นิวซีแลนด์ ได้มาเยี่ยมวัดพุทธสามัคคีซึ่งมีพระครูสมุห์เศรษฐกิจ เป็นผู้ดำเนินการ เห็นแล้วรู้สึกศรัทธาและยินดีมาก เนื่องจากได้สร้างสิ่งก่อสร้างไว้หลายอย่าง ทั้งวัดและบริเวณเรียบร้อยดีมาก ขออนุโมทนาไว้ ณ ที่นี่

 

 

 

พระพุทธิวงศมุนี

วัดจักรวรรดิราชาวาส กทม. ๑๑/๑๑/๒๕๔๓

ดีใจมากที่ได้มาเยี่ยมวัดพุทธสามัคคี เมืองไครส์ทเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นครั้งแรกในชีวิต ได้พบพระสงฆ์ผู้ดูแลวัดและสถานที่สร้างตั้งใจสวยงาม น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างมาก ขออนุโมทนาสรรเสริญในความเสียสละของพระสงฆ์ องค์เณรและสาธุชนพุทธบริษัทที่มีความเสียสละอดทน ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยจริงใจ ขอให้วัดพุทธสามัคคี เจริญมั่นคงในต่างแดนยิ่งๆขึ้นไปตลอดนิรันดรกาลเทอญ

 

พระธรรมวรนายก

เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ๒๕/๓/๒๕๔๙

ได้มาปฏิบัติศาสนกิจในพิธีฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา ของวัดพุทธสามัคคี นครไครส์ทเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ได้เห็นความเป็นวัดดินแดนที่ของพุทธศาสนทายาท ดินแดนรองรับพระรัตนตรัย ดินแดนที่เป็นศุนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชน ดินแดนที่เป็นบุญเขตเนื้อนาบุญของประชาชน ที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นวัดแรกในประเทศนี้มีความสำเร็จ ดังที่ปรากฏ เพราะเป็นวัดมีครบทั้ง ๗ ดีคือ ผู้นำดี ผู้ตามดี ผู้สนับสนุนดี มีการวางแผนพัฒนาดี มีการระดมทุนดี มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือการทำงานดี และที่สำคัญที่สุดคือ มีบรรยากาศดี จึงขอตั้งความหวังเอาไว้ว่า วัดนี้จะมีความรุ่งเรืองสืบต่อไปชั่วกาลนาน